[1]
Dedoe, A. 2013. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT. Society. 1, 1 (Jun. 2013), 1-18. DOI:https://doi.org/10.33019/society.v1i1.38.