(1)
Dedoe, A. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT. society 2013, 1, 1-18.