[1]
A. Dedoe, “PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT”, society, vol. 1, no. 1, pp. 1-18, Jun. 2013.